schuimbetonCement, water, fijne toeslagstoffen, schuimmiddel en lucht zijn de bestanddelen van schuimbeton.  De populariteit van schuimbeton, of cellenbeton, is de laatste jaren flink toegenomen.

Niet alleen het geringe gewicht en de minimale wateropname zijn daarvoor verantwoordelijk, maar ook eigenschappen als sterkte, thermische isolatie en duurzaamheid spelen een belangrijke rol. Schuimbeton is niet corrosief, niet giftig en past goed binnen de filosofie van duurzaam bouwen.

Technische voorschriften

 1. De basismaterialen van schuimbeton: cement, zand en water, dienen te beantwoorden aan de voorschriften van de Belgische Normen.
 2. Deze basismaterialen worden vooraf in een centrale nauwkeurig afgewogen en grondig gemengd te teneinde een homogene mortelspecie te bekomen. De centrale moet dus beschikken over geijkte weegtoestellen en een aangepaste menger.
 3. De celstructuur van het schuimbeton dient bekomen te worden door toevoeging op de werf van stabiel schuim aan mortelspecie. De installatie moet toelaten om continu een oneindig aantal luchtbelletjes homogeen te verdelen in de mortel van het schuimbeton.
 4. Het toevoegen van dit schuim in de massa van de mortel dient te gebeuren na de pomp om het vernietigen van deze luchtbelletjes te vermijden.
 5. De verhouding van de hoeveelheden schuim en mortel moet machinaal en continu instelbaar zijn gedurende het productieproces.
 6. Het pompen van dit schuimbeton dient te gebeuren met speciaal daartoe uitgeruste pompen. Het pompen mag geen afbreuk doen aan de hierna vermelde eigenschappen van het cellenbeton.
 7. Eigenschappen van het schuimbeton in verse toestand : de volumieke massa van dit beton ligt tussen de 550 en 750 km/m³ (of 1000 en 1200 km/m³ of 1500 en 1700 kg/m³ naargelang het gevraagde type).
 8. Eigenschappen van het schuimbeton in verharde toestand:
  1. De luchtbellen in het beton dienen een gesloten structuur te hebben.
  2. De gemiddelde drukweergave na 28 dagen bedraagt minimum 1.0 N/mm² (of 2 N/mm² of 6 N/mm² naargelang het gevraagde type).
  3. De Ai (2) moet kleiner zijn dan 0.20 W/mK (of 0.40 W/mK of 0.60 W/mK naargelang het gevraagde type).
 9. Een onafhankelijk controleorganisme dient regelmatig controle uit te oefenen op het respect van de voornaamste eigenschappen, nl.:
 • de volumieke massa van het vers schuimbeton.
 • de volumieke massa van het verhard schuimbeton.
 • de drukweerstand van het verhard schuimbeton.

Voornaamste karakteristieken

Voor de keuze van het juiste cellenbeton type dient met rekening te houden met de karakteristieken vermeld in de onderstaande tabel.

 

 

Volumieke massa in de verse toestand (kg/m³)

Drukweerstand na 28 dagen (N/mm³) (1)

Warmte geleidingscoëfficiënt (W/mK) (1)

Ai (2)

Ae (3)

L

500 tot 750

1,5

0,15

0,21

M

1000 tot 1200

3

0,34

0,53

H

1500 tot 1700

8

0,50

0,75

(1)

Deze waarden zijn een grootte-orde en worden slechts ter inlichting gegeven. Zij variëren aangezien zij o.a. afhankelijk zijn van de volumieke massa, de bewaaromstandigheden en de gebruikte methoden.

(2)

Ai: genormaliseerde thermische geleidbaarheid van een materiaal overeenstemmend met de binnenklimaat condities (of. NBN B62-200)

(3)

Ae: genormaliseerde thermische geleidbaarheid van een materiaal overeenstemmend met de buitenklimaat condities (of. NBN B62-200)
De coëffecient A wordt uitgedrukt in W/mK of Koal/mh°C.
1W/mK = 0.86 Koal/mh°C, 1Koal/mh°C = 1.163 W/mK.

 

 

Toebehoren

randstrokenRandstroken

voegstrips voor contactgeluidsisolatie.

contoppContopp®

Dekvloertoeslagmiddel voor cementdekvloeren.

Contopp® is een vloeibare hulpstof, die toegevoegd wordt aan een mengsel voor cementdekvloeren. Het is een chloorvrij dekvloertoeslag voor de vervaardiging van sneldrogende cementdekvloeren.

pdftechnische fiche versneller contopp