chapeChape is een mengeling van zand, cement en water en laat toe de vloer te verhogen en te egaliseren. Bovenop de chape wordt dan de finale vloerbedekking zoals vloertegels, tapijt of parket geplaatst.

Onder de chape worden de leidingen voor sanitair en electriciteit geplaatst en meestal ook een thermische of akoestische vloerisolatie zoals isolatieplaten of isobet. In de chape wordt ook nog een bewapening geplaatst om scheuren te vermijden.

Na de plaatsing is het belangrijk dat de chape voldoende kan drogen. Een gewone chape moet minstens 1 week drogen vooraleer deze voorzichtig belopen kan worden. Zwaardere belasting kan pas na 2 weken. De volledige droogtijd bedraagt ongeveer 1 maand.

Daarnaast is ook het vochtgehalte van belang. Voor vochtgevoelige vloerbekleding zoals parket is het nodig dat de chape maximaal 2,5% vocht bevat. Voor andere vloerbedekking zoals vloertegels is het vochtgehalte van de chape minder van belang.

Indien een snelle droogtijd belangrijk is kunnen chemische stoffen toegevoegd worden. Men spreekt dan over sneldrogende chape.

Technische details:
Samenstelling deklaag: op basis van grof rivierzand en cement. Rivierzand beantwoordend aan NBN 589-101, cement beantwoordend aan NBN 12-101.

Mengverhouding naar keuze van de aannemer mits de dekvloer aan de mechanische sterkte van minimum 150 daN/cm² (druk) en minimum 30 daN/m² (buigsterkte) voldoet (gemeten overeenkomstig BN B 12-208-waarden na 28 dagen).